Vliegtuigen.Net (C) 1998
Business Internet Trends
Opleidingsvliegtuigen, of trainers, ook al weer tegenwoordig een lastig onderwerp. Een F15B/D is ook een trainer, maar tezelfdertijd een aanvalsjager! Hier beperken wij ons echter uitsluitend tot specifieke opleiding/trainers zoals de T33, T37 Alpha Jet, Magister etc. Tweezits aanvalsjagers (TF104, F16B/D) staan bij de specifieke secties. Soorten:
Hawk
Alphajet
PC7 TurboTrainer
PC9 Pilatus
T33 T-bird
T34C Turbomentor
T37 Tweetybird
T38A Talon
IAR99

L29 delfin
Boeing CT43
T1 Jayhawk
T3 Firefly
Kawasaki T4
AIDC AT3
C101 Aviojet
AerMacchi MB326
Soko Super Galeb G4

Vliegtuigen.Net wordt gesponsord door Business Internet Trends
U kunt ons mail sturen op beheer@vliegtuigen.net